1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

SC MONTEFALCO STARS SRL în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.eurostivuitoare.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, MONTEFALCO STARS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.eurostivuitoare.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

• Dreptul la informare (art.12)

• Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

• Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);

• Dreptul de opoziție (art.15);

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

• Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțămîntul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de MONTEFALCO STARS în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existențe pe site.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

2. Scopul colectării datelor

• oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;

• pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat în sistem online și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;

• transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;

MONTEFALCO STARS nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credința, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

3. Securitatea datelor colectate și procesate

MONTEFALCO STARS certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

MONTEFALCO STARS utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

4. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.